http://www.hs.fi/kotimaa/a1441590968544?jako=101c23ee5d7f732b89f0bebb7675ba58&ref=tw-share

Korkein oikeus linjasi: Omakotitalon ostaja voi purkaa kaupan kosteusvaurion takia

KOTIMAA

Omakotitalon ostaja voitti asunnon kosteusvaurioihin liittyvän kiistan korkeimmassa oikeudessa (KKO) maanantaina. KKO linjasi ennakkopäätöksessään sitä, millaisessa tilanteessa ostaja voi purkaa kaupan yllättävien kosteusvaurioiden perusteella ja saada siten rahat takaisin myyjältä.

”Korkein oikeus katsoo, että lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei kauppaa olisi edes alennettuun hintaan lainkaan syntynyt, jos virhe olisi ollut ostajan tiedossa”, KKO toteaa tuomiossaan.

Oikeudenkäynti koski vuonna 1955 rakennetun rintamamiestalon kauppaa Kuhmossa vuonna 2011.

Kaupanteon jälkeen rakennuksen alapohjasta ja pesutiloista paljastui mittavia korjausvaurioita. Ostaja ja myyjä eivät tienneet kosteusvaurioista myyntihetkellä. Ne eivät olleet tulleet ilmi asunnon kuntotarkastuksessa ennen kauppaa.

Ostaja muutti pois talosta puolisen vuotta kaupanteon jälkeen, haastoi myyjän käräjille ja vaati kaupan purkamista.

Kainuun käräjäoikeus määräsi ensin myyjän palauttamaan kauppahinnan ostajalle, mutta Itä-Suomen hovioikeus kumosi käräjätuomion ja hylkäsi ostajan vaatimuksen.

Hovioikeus oli katsonut KKO:n kumoamassa tuomiossa, että korjauskulujen olisi pitänyt olla vähintään 40 prosenttia kauppahinnasta, jotta ostaja olisi voinut purkaa kaupan. Hovioikeuden arvion mukaan rintamamiestalon kosteusvaurioiden korjaaminen maksaisi noin 20 000 eli 29 prosenttia 68 000 euron kauppahinnasta.

Korjaaminen olisi kestänyt hovioikeuden arvion mukaan kahdesta viikosta kahteen kuukauteen, mitä hovioikeus piti kohtuullisena aikana.

Korkein oikeus päätyi ennakkoratkaisussaan tyystin toiseen lopputulokseen kuin hovioikeus. Ennakkoratkaisun mukaan purkuasiaa ei voi ratkaista pelkästään korjauskustannusten määrän tai korjaustöiden keston perusteella.

KKO:n mukaan rintamamiestalon korjauskustannuksia ei voida ennen korjaustöiden tekemistä selvittää riittävällä varmuudella. Epäselvää on, pitääkö rakennuksen alapohjasta uusia noin kolmannes vai mahdollisesti jopa koko alapohja.

Korjauskustannukset ovat korkeimman oikeuden mielestä joka tapauksessa merkittävät, eikä ostaja voinut ennen kaupantekoa otaksua joutuvansa maksamaan sellaisia. KKO kiinnitti huomiota myös muun muassa siihen, ettei asunnossa voinut asua ennen vaurioiden korjausta.

Korkeimman oikeuden mukaan on perusteltua, että rintamamiestalon ostaja voi halutessaan purkaa kaupan, kun kyse on laaja-alaisesta virheestä rakenteissa eikä korjauskustannusten lopullista määrää voida arvioida riittävällä varmuudella. Tällöin riski korjauskustannuksista ja korjaustöiden onnistumisesta palautuu myyjälle.

Vaihtoehtoisesti ostaja voi halutessaan tyytyä myös asuinkiinteistön hinnanalennukseen.

Suomen omakotiliiton jäseniä neuvova ja avustava asianajaja Harri Kontturikertoo, että asunnon ostajan ja myyjän väliset riidat ovat nykyisin yleisiä.

Ostaja hakee Kontturin mukaan kosteusvaurion tai muun vian vuoksi tyypillisesti hinnan alennusta, harvemmin koko kaupan purkamista kuten korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa.

”Uskon, että korkeimman oikeuden ratkaisu lisää jonkin verran vaatimuksia kaupan purkamisesta”, Kontturi sanoo.

Hänen mukaansa tähän asti purkuvaatimusten yhteydessä on kiinnitetty eniten huomiota siihen, kuinka suuret korjauskustannukset ovat suhteessa kauppahintaan. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun myötä myös muut asiat saavat aiempaa enemmän painoarvoa, Kontturi arvioi.

”Tällaiset kaupat ovat yleensä elämän ja kuoleman kysymyksiä molemmille osapuolille. Kun ongelmat paljastuvat, se on aluksi katastrofi sekä ostajalle että myyjälle. Lopuksi se on katastrofi sille, jonka syliin kustannukset tulevat”, Kontturi sanoo.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi asunnon myyjä on saattanut sijoittaa asunnosta saamansa rahat jo uuteen kotiin eikä kauppahinnan palauttaminen siksi onnistu helposti.

Kontturi kehottaa teettämään kohteesta perinpohjaisen kuntotarkastuksen asiantuntevalla tarkastajalle ennen kaupantekoa.

”On molempien osapuolten etu, että on tiedossa, mitä ollaan myymässä ja ostamassa.”