Muoniossa johtavan lääkärin virasta eronnut Teemu Taulavuori sanoo, että hänet haluttiin vaientaa terveyskeskuksen remonttiasiassa. Taulavuoren mukaan jänkään uponneesta ja läpimädästä terveyskeskuksesta ei saada hyvää pelkillä pintakorjauksilla tai ilmastointiväylien nuohoamisilla.

– Siinä vain tuhlataan 3,5 miljoonaa euroa köyhän kunnan rahoja. Tarvittaisiin kokonaan uusi terveyskeskus, Taulavuori lausahtaa.

Terveyskeskuksen remontointi on Muoniossa kuuma keskustelun aihe. Homeitiöiden ja mikrobien saastuttama terveyskeskus on aiheuttanut henkilöstössä vakavia terveysongelmia. Muutamat ovat joutuneet jättämään työnsä.

– Ja pitäähän asiakkaitakin ajatella, Taulavuori tähdentää.

– Tässä on sellainen tunnelma, että kun kunta on päättänyt remontoida terveyskeskuksensa, niin siitä peräydytä, vaikka kuinka todistettaisiin, että remontista ei ole apua, hän sanoo.

386 nimeä adressissa – kunta ei kuuntele

Taulavuori tulkitsee, että Muonion kunta yrittää vain kohottaa imagoaan, kun se ”mainostaa” terveyskeskuksensa remonttia. Taulavuori viitaa muun muassa Yle Lapin tiistaina julkaisemaan juttuun.

– Kunnanjohtaja tai kunnanvaltuuston puheenjohtaja eivät lainkaan viittaa siihen, että tarkastuslautakunta ja kansalaiset adressissaan – 386 nimeä – ehdottavat uuden terveyskeskuksen rakentamista.

Taulavuoren mukaan kunta ei kuuntele, eikä huomioi.

– Tätä toista vaihtoehtoa ei edes nosteta esille, vaan hyvin yksipuolisesti kerrotaan ja pitäydytään vain remonttivaihtoehdossa, hän sanoo ja lisää, että:

– Ehdottomasti pitäisi rakentaa uusi terveyskeskus.

Taulavuori uskoo, että Muonion kunta tiedostaa terveyskeskuksensa todellisen tilanteen, mutta sillä ei riitä rohkeutta käänteeseen.

– Kyllähän hekin ovat myös huolensa ilmaisseet, hän lausahtaa.

Ihmisiä kohdellaan kahdella tavoin

Teemu Taulavuoren mukaan Muonion terveyskeskuksessa – saastuneessa kiinteistössä – ihmisiä kohdellaan kahdella tavoin.

– Kunta on päättänyt evakuoida hoivaosaston neljäksi kuukaudeksi viereisen Marjapaikkaan, kun ihmiset rupesivat oireilemaan.

Teemu Taulavuoresta on outoa, että terveyskeskuksen puolelle samoihin tiloihin kuitenkin jätettiin toisen työnantajan eli kuntayhtymän (Enontekiö-Muonio) palveluksessa olevat.

– Ja juuri siellä hoivakodin tiloissa on ilmastointia huollettu, tai yritetty huoltaa. Herää kyllä kysymys, mikä oli se remontilla saavutettu hyöty, eli  kunnostaa ilmastointia tiloissa, joista kuitenkin joudutaan lähtemään heti pois.

Läpimädästä ei tule hyvä korjaamalla

Ex-johtavan lääkärin Teemu Taulavuoren mukaan terveyskeskuksen remontilla ei päästä toivottuihin tuloksiin.

– Ei, koska läpimädästä ei tule koskaan hyvä pelkillä pintakorjauksilla.

– Minulle on kerrottu, että heti vuosi valmistumisen jälkeen silloin 1980-luvulla katto kiinteistön katto vuosi ensimmäisen kerran. Seinätkin ovat märkiä, ties kuinka korkealle?

Taulavuoren mielestä pitäisi tunnustaa ongelmien perussyy, eli että kiinteistö makaa syvällä jängässä.

– Se on silmin nähtävissä. Nytkin siellä kinostaa lumi ikkunoihin asti. Poistovesi ei ole koskaan pohjasta pois lähtenytkään. Talon peruslaatta tulee aina olemaan märkä, eikä se liimoja vaihtamalla parane.

VTT:n mittaustuloksia odotetaan

Kunta odottaa mittaustuloksia tähänastisesta remontista ja mikrobimääristä.

Lääkäri Teemu Taulavuori toivoo, että Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) antaa nyt sellaiset lausunnot – kerrankin kunnon rakenteelliset tutkimuslausunnot, joita ei voida toisiksi väittää.

– Niistä kuntakin saisi ikään kuin kunniallisen perääntymistien.

Taulavuoren mukaan työterveyslääkäri on pyytänyt kunnasta mikrobimittausten tuloksia, mutta toistuvista pyynnöistä huolimatta hän ole sellaisia saanut.

– Informaatiovaje on todella merkillinen, hän pohtii.

Ongelmat tiedetty jo vuosia

Teemu Taulavuori sanoo, että jotta asian ymmärtäisi kokonaan, se pitää nähdä prosessina ja arvioida, onko se hoidettu oikein.

– Ja se onkin pitkä prosessi. Olen kuullut, että terveyskeskuksen sisäilmaongelmat on tiedostettu ja tietty vuodesta 2006 asti. Ja sieltä lähtien on sitten edetty erilaisin korjauksin. Suurimmat niistä ovat vuodeosaston korjaus ja vastikään tehty taloussiiven remontti.

Taulavuoren mukaan hyvässä prosessissa ensin kootaan havainnot ja sen jälkeen arvioidaan niiden merkitys. Siis terveydellinen vaara. Ja sen jälkeen päätetään toimenpiteistä.

– Tämän kiinteistön kohdalla ei ole menty tällaisessa järjestyksessä, ei missään nimessä, vaan vain tällä lailla julkisuuteen reagoiden. Henkilökunnan mielenilmaisuihin on vastattu hyvin irrallisesti, pienillä yksittäisillä remonteilla,Taulavuori sanoo.

– On vähän jäänyt sivumaku, että jotakin on tehty, jotta aluehallintoviranomainen pysyisi tyytyväisenä.

– Ja mikä on surullista, niin se, että toimenpiteiden vaikutusta ei millään tavalla seurata, eikä dokumentoida. Vedotaan vain tehtyihin töihin, hän sanooo.

Monet joutuneet jättämään työnsä

Muonion entinen johtava lääkäri Teemu Taulavuori sanoo tietävänsä ihmisiä, jotka oireidensa vuoksi ovat joutuneet jättämään työnsä terveyskeskuksessa.

– Ihmisiä on siirtynyt myös eläkkeelle, hän jatkaa.

Taulavuori tähdentää, että sairastumisväitteen asettaminen vaatii kuitenkin koko ammattitautiprotokollan läpikäymistä. Altistukset pitää laajasti selvittää ja sitten esimerkiksi niiden vasta-aineet. Ylipäätänsä tällaisten ammattitautien toteaminen on hyvin vaikeaa.

– Kyllä minä uskon, että siellä henkilökunnasta moni parhaillaankin potee monia oireita, jotka tutkittuina ja oikean informaation valossa näyttäytyisivät aika pahoina. Sieltä on remontin jälkeenkin löytynyt mustuneita villoja ja ilman laatu on aistinvaraisestikin huono. Samoin vuodeosastolla matot nousevat kuprulle ja erittävät haihtuvia kaasuja, lääkäri kuvailee.

– Ja sitten vain vedotaan liimoihin… että selvitään uusilla liimoilla..

”Tukitaanpa turpa lääkäriltä”

– Kyllähän minä otin sieltä hatkat, mutta se ei liittynyt pelkästään tähän sisäilmaongelmaan, kuvailee Teemu Taulavuori irtisanoutumistaan Muonion johtavan lääkärin virasta.

– Se oli hallinnollisesti haastava paikka. Merkittävin syy erooni oli se, että kuntayhtymään haluttiin ei-lääketieteellinen johtaja. Minun tulkintani mukaan se tarkoitti sitä, että tukitaanpa lääkäriltä turpa.

Taulavuori toimi Muonion johtavana lääkärinä runsaat kolme vuotta. Nyt hän työskentelee yksityislääkärinä Levin hiihtokeskuksessa.

”Eihän tässä kuntaa hoideta, vaan ihmisiä”

Erotessaan Muonion johtavan lääkärin virasta Taulavuori sanoi ajatelleensa myös ammatillista eetostaan ja tarkoitusta, miksi lääkäri työtään tekee.

– Eihän tässä kuntaa hoideta, vaan ihmisiä – niitä, jotka siellä ovat töissä ja jotka ovat ja tulevat asiakkaiksi, hän lausahtaa.

Taulavuori kiittelee Muonion terveyskeskuksen hyvää ja ammattitaitoista henkilökuntaa.

– Siitä täytyy pitää huolta, Se pitäisi omistajatahonkin tiedostaa ja tukea henkilökuntaa ja sen mielipidettä. Myös kansalaisten, terveyskeskuksen asiakkaiden ääntä täytyy kuunnella, Taulavuori tähdentää.

– Mikä minua alun perin Muoniossa kiehtoi – tänne töihin tullessani, niin se, että täällä on terveyskeskukselle sopiva väestöpohja. Tänne kyllä saadaan toimivat terveydenhoitopalvelut.